Skip to Content
20% הנחה על המוצר השני!
משלוחים עד שעה 12

טופס ביטול עסקה

זכות הצרכן לביטול עסקת מכר מרחוק בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א 1981 (להלן: “החוק”) הינה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר מבניהם. זכות צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לביטול העסקה כאמור, היא בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה – מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית

  פרטי לקוח

  פרטי ההזמנה

  סיבת הביטול

  הערות חשובות
  • לא ניתן לבטל הזמנה של מוצר שנפתח, או שאינו באריזתו המקורית.
  • במידה והמוצרים סופקו יש להחזירם לכתובת: חנות store , רח׳ שלבים 4 תל אביב. מיקוד: 6816804
  • מיד עם קבלת המוצרים יבוצע ההחזר
  • הביטול יכובד בכפוף לסעיפי הביטול בתקנון האתר בלבד.
  הצהרה
  • אני הח״מ מבקש לבטל את ההזמנה כמפורט לעיל
  • ידוע לי כי עמלת משלוח וכל עמלה אחרת אינן ניתנות להשבה
  • ידוע לי כי בביטול עסקה אחוייב בעמלת ביטול בגובה 5% מערך העסקה או 100 ש״ח, הנמוך מביניהם
  בחזרה למעלה
  היי, תודה רבה על ההודעה. נתפנה בהקדם 16:12